Litice Třída čmeláčků Třída včeliček Třída berušek Třída motýlků
 
 
Lhota Třída broučků Třída Ferdy mravence
 

O naší školce

Mateřská škola Litice je jednopatrová budova, která má dostatečné, členěné prostory a podnětné prostředí pro hry, různé činnosti dětí, jejich volný pohyb i sportování dětí. V přízemí budovy je třída Berušek, šatna pro děti, šatna pro zaměstnance, školní kuchyně s jídelnou, sociální zařízení. 

Děti a pes

V I.poschodí je třída Včeliček, třída Čmeláčků, třída Motýlků, tělocvična a chodba, která je upravena pro hry dětí. Dále se zde nachází ředitelna, sociální zařízení pro děti i zaměstnance.

zaměstnanci:

ředitelka: Bc. Iveta Bohmannová

zástupce ředitelky: Marie Šteklová

učitelky:   Edita Stockelmayerová

                 Mgr. Zdeňka Horňáková

                 Eva Zemanová

                 Marie Girgová

asistent pedag.:  Bc. Zuzana Štruncová

                              Hana Divišová

školnice: Dana Vojtová

kuchařka: Eva Strejcová

uklízečka: Pavla Bechynská

Kontakty

ředitelka: Bc. Iveta Bohmannová


56. mateřská škola Plzeň,
Budilovo náměstí 72,
Plzeň – Litice
telefon: 377 828 889, 724 130 835

Nástěnka

V aktualitách naleznete informace k prázdninovému provozu!!! 

.
.